Jasielska, A., i M. Obrębska. „Oblicza współczesności: Od problemów Do Zadań”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 45, marzec 2018, s. 7-15, doi:10.14746/cis.2018.45.1.