Nowak, M. „Kuchnia Badań Miejskich. Wprowadzenie Redaktora Tomu”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 48, grudzień 2019, s. 7-9, doi:10.14746/cis.2019.48.1.