Nowak, M., P. Pluciński, i A. Siatkowski. „Kręgi sąsiedzkie: Studium Miejskiego sąsiedztwa We współczesnej Polsce, główne Ustalenia”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 48, grudzień 2019, s. 55-73, doi:10.14746/cis.2019.48.4.