Piotr Mikołaj Statucki, P. M. S. „Jak Badać Murale Z Perspektywy Socjologicznej? Przykład Łodzi”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 48, 1, s. 107–122, doi:10.14746/cis.2019.48.7.