., . „Imperium Jako Droga Rosji Ku Czy Przeciw Europie. Źródła współczesnego Neoimperializmu Rosyjskiego”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 39, czerwiec 2015, s. 215-49, doi:10.14746/cis.2015.39.14.