Kojkoł, Jerzy. „Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia Jako Humanistyczny Element myślenia O rzeczywistości społecznej”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 39, lipiec 2015, s. 69-86, doi:10.14746/cis.2015.39.6.