Kojkoł, J. „Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia Jako Humanistyczny Element myślenia O rzeczywistości społecznej”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 39, 1, s. 69-86, doi:10.14746/cis.2015.39.6.