Schmidt, J. „Imigranci W Polskiej Przestrzeni Wielkomiejskiej. Przypadek Poznania”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 37, 1, s. 53-62, doi:10.14746/cis.2014.37.5.