Walaszek , M. „Migracje wewnętrzne I Zagraniczne W Aglomeracji poznańskiej W Latach 1990-2011”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 37, 1, s. 75-90, doi:10.14746/cis.2014.37.7.