Smolarkiewicz, E. „Migracje a Przemiany Miast”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 37, 1, s. 27–40, doi:10.14746/cis.2014.37.3.