Sójka, J. . „The Power of a Parable. The Religious “origins” of Business Ethics”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 41, marzec 2016, s. 27-47, doi:10.14746/cis.2016.41.2.