Rogowski, Łukasz. „Państwo – Polityka – Internet. Rola Nowych mediów W Funkcjonowaniu współczesnych systemów Politycznych”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 40, 1, s. 47-67, doi:10.14746/cis.2015.40.4.