Brzeziński, J. M. „Contexts of Empirical Research in the Social Sciences”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 41, marzec 2016, s. 211-46, doi:10.14746/cis.2016.41.12.