Jocz, A. „Contemporary Reception of Gnosis in Poland: Jerzy Prokopiuk and the Quest for Spirituality”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 41, marzec 2016, s.  247-254, doi:10.14746/cis.2016.41.13.