Obrębska, M., i G. D. Grzegorz Dziamski. „Wprowadzenie”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 49, czerwiec 2020, s. 7-10, doi:10.14746/cis.2020.49.1.