Ilnicki, Rafał. „Świat Bez Dydaktyki, Pracownicy Naukowi Jako Publikacje, Studenci Jako Efekty kształcenia ”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 49, czerwiec 2020, s. 197–214, doi:10.14746/cis.2020.49.11.