Bertram, Christopher, i Alan Carling. „Zabrnięcie W rewolucję: Marksizm Analityczny, racjonalność I działanie Zbiorowe”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 42, grudzień 2016, s. 93-117, doi:10.14746/cis.2016.42.6.