Krzysztof Brzechczyn, K. B. „Zagubione Dziedzictwo Ideowe «Solidarności». O Ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-Politycznej W Latach 1980-1989”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 42, 1, s. 183-18, doi:10.14746/cis.2016.42.10.