., . „SPIS TREŚCI”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 51, marzec 2021, s. 5-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/28394.