Chirkowska-Smolak, T., i M. Czumak. „Ryzyko Braku Relacji Zawodowych. Konstrukcja Skali Niepewności Zatrudnienia W Sytuacji Pandemii”. Człowiek I Społeczeństwo, T. 51, marzec 2021, s. 145–164, doi:10.14746/cis.2021.51.8.