Doda-Wyszyńska, A., i S. Leciejewski. „Współczesne Wyzwania chrześcijaństwa”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 54, grudzień 2022, s. 7-11, doi:10.14746/cis.2022.54.1.