Doda-Wyszyńska, A. „Zanik Debaty? Odmienność systemów: Media – Kościół – Nauka”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 54, grudzień 2022, s. 15-32, doi:10.14746/cis.2022.54.2.