Boińska, Julia, i Monika Obrębska. „Psychologiczne Uwarunkowania przywiązania Do Miejsca: Zaufanie społeczne, Styl przywiązania I lęk. Badanie Longitudinalne W Okresie Pandemii COVID-19”. Człowiek I Społeczeństwo, t. 55, lipiec 2023, s. 99-112, doi:10.14746/cis.2023.55.6.