Piotr Mikołaj Statucki, Piotr Mikołaj Statucki. „Jak Badać Murale Z Perspektywy Socjologicznej? Przykład Łodzi”. Człowiek i Społeczeństwo 48 (1): 107–122. Udostępniono październik 6, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/23100.