Krzysztof Brzechczyn, Krzysztof Brzechczyn. „Zagubione Dziedzictwo Ideowe «Solidarności». O Ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-Politycznej W Latach 1980-1989”. Człowiek i Społeczeństwo 42 (1): 183-218. Udostępniono wrzesień 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/25721.