Trombik, Kamil, i Paweł Polak. „Teologia Nauki – Propozycja Nowego Otwarcia Teologii Na Nauki”. Człowiek i Społeczeństwo 54 (grudzień 30, 2022): 49–64. Udostępniono październik 1, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/37280.