1.
Cichocki R, Jankowska K. "Chłop polski w Europie i Ameryce" a problem relacji pomiędzy badaniami socjologicznymi a ich aplikacjami dla potrzeb rozwiązywania problemów społecznych. CiS [Internet]. 15 grudzień 2019 [cytowane 5 luty 2023];47:19-35. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cis/article/view/22868