Return to Article Details A REVIEW OF "ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W PRZEKŁADZIE CHIŃSKO-POLSKIM I POLSKO-CHIŃSKIM. STUDIUM BADAWCZE TERMINOLOGII Z ZAKRESU ARBITRAŻU" [ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN CHINESE- POLISH AND POLISH-CHINESE TRANSLATION. A STUDY OF ARBITRATION- RELATED TERMINOLOGY] BY JOANNA GRZYBEK
Download