GIAMPIERI, P. (2019). SIEĆ JAKO KORPUS ORAZ KORPUSY ON-LINE NA POTRZEBY TŁUMACZENIA PRAWNICZEGO. Comparative Legilinguistics, 33, 35-56. https://doi.org/10.14746/cl.2018.33.2