Pressto.

Nagłowek strony

Redakcja

Rada naukowa

Prof. Natalia Starczenko, Uniwersytet Narodowy w Kijowie, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Ukraina

Prof. Elena V. Timoshina, Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Wydział Prawa, Rosja

Prof. UAM, dr hab. Jarosław Nikodem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Polska

Prof. Dr. Michael G. Müller, Martin-Luther-Universität Halle, Institut für Geschichte, Niemcy

Prof. Igor A. Arzumanov, Uniwersytet Irkucki, Instytut Prawa Państwowego, Rosja

Prof. Adriana Ciancio, Universita di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza, Włochy

Prof. Jūratė Kiaupienė, Uniwersytet Wileński, Wydział Prawa, Litwa

Prof. Dr. Gerald Kohl, Universität Wien, Institut für Rechts-und Verfassungsgeschichte Juridicum, Austria

Prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Polska    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo