Wróć do szczegółów artykułu Refleksje w związku z książką Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refl eksji średniowiecznej. Konstancja 1414- -1418, redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451
Pobierz