[1]
Lewandowicz, M. 2018. Geneza i znaczenie Kodeksu Prawa Prywatnego Kantonu Zurychu dla kodyfikacji prawa prywatnego w Szwajcarii na przykładzie prawa spadkowego. Czasopismo Prawno-Historyczne. 69, 2 (paź. 2018), 63–87. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.4.