[1]
Duda-Hyz, M. 2018. Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768-1871. Czasopismo Prawno-Historyczne. 69, 2 (paź. 2018), 89–109. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.5.