[1]
Chmielewski, K. i Pająk, M. 2018. Organizacja więziennictwa polskiego (1918-1939). Czasopismo Prawno-Historyczne. 69, 2 (paź. 2018), 181-195. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.9.