[1]
Sobczak, J. 2018. Cenzura polityczna wobec karykatury. Doświadczenia francuskie II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Przyczynek do walki o wolność słowa. Czasopismo Prawno-Historyczne. 69, 2 (paź. 2018), 271–293. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2017.2.14.