[1]
Święcicka, P. 2018. Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 1 (paź. 2018), 9–37. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.01.