[1]
Marszałek, P.K. 2018. Gubernatorzy wojskowi w systemie polskiej administracji początków XIX w ieku. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 1 (paź. 2018), 39–66. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.02.