[1]
Kitowski, P. i Radecka, N. 2018. Normatywny model opieki nad sierotami w XVI-wiecznych rewizjach prawa chełmińskiego. Zarys instytucji. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 1 (paź. 2018), 113-128. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.06.