[1]
Krzymkowski, M. 2018. Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, 2010. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 1 (paź. 2018), 276-277. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.22.