[1]
Zmierczak, M. 2018. Konferencja katedr doktryn polityczno-prawnych: „Polska i Polacy w oczach cudzoziemców. Polacy wobec cudzoziemców”. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 1 (paź. 2018), 312–315. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.1.34.