[1]
Łysko, M. 2018. Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956). Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 2 (paź. 2018), 249-276. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.10.