[1]
Blicharz, G. 2018. Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w staro┼╝ytnym Rzymie. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 2 (pa┼║. 2018), 293-316. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.12.