[1]
Karabowicz, A. 2018. Kolokwium habilitacyjne dra Zdzisława Zarzyckiego. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 2 (paź. 2018), 555. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.40.