[1]
Karabowicz, A. 2018. Obrona rozprawy doktorskiej mgra Macieja Mikuły. Czasopismo Prawno-Historyczne. 64, 2 (paź. 2018), 556. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2012.64.2.42.