[1]
Maciejewski, M. 2018. Zarys historii idei elitaryzmu. Od Platona do Czesława Znamierowskiego. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 2 (paź. 2018), 17-54. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.01.