[1]
Kamińska, R. 2018. Sprawowanie urzędów edyla plebejskiego i edyla kurulnego w republice i pryncypacie rzymskim. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 2 (paź. 2018), 165-177. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.07.