[1]
Malec, D. 2013. Piotr Krzysztof Marszałek, Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, 2011. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 2 (grudz. 2013), 466–471. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.28.