[1]
Gajda, E. 2013. Kolokwium habilitacyjne dra Marka Sobczyka. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 2 (grudz. 2013), 494-495. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.2.37.