[1]
Prochwicz-Studnicka, B. 2018. Usul al-fi qh. Czym są klasyczne sunnickie „korzenie/podstawy wiedzy o prawie”?. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 1 (lis. 2018), 11-51. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.01.