[1]
Mażewski, L. 2018. Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 1 (lis. 2018), 327-339. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.15.