[1]
Rudnicki, J. 2018. Rzymska dyktatura a historia jej oddziaływania. W odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu. Czasopismo Prawno-Historyczne. 65, 1 (lis. 2018), 407-411. DOI:https://doi.org/10.14746/cph.2013.65.1.22.